logo

Crèche

Elke zondagmorgen is er tijdens de morgendienst opvang voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een fijne ruimte met speelgoed en boxen en ervaren leiding zorgt voor de kleintjes. Er is een aparte ruimte, voorzien van bedjes waar de kleintjes kunnen slapen als het nodig is. Tijdens het oppassen worden de kinderen van 3 jaar en ouder meegenomen naar een aparte ruimte. Met deze kinderen wordt gezongen en er wordt eenvoudig een Bijbelverhaal verteld. Daarna mogen ze kleuren. Na een klein half uurtje gaan ze weer terug naar de andere kinderen

Zondagsscholen en Bijbelklas

De zondagsscholen en Bijbelklas komen samen tijdens de zondagmorgendienst. Tijdens bijzondere feestdagen, Pasen, Pinksteren, Maranathazondag en Kerst is er geen zondagsschool. Vaak beginnen de zondagsscholen gezamenlijk met zingen, de aangeleerde liederen worden soms in een kerkdienst ten gehore gebracht bijv. bij het opdragen van een kindje.

De lesstof bestaat uit een kaartsysteem dat de gehele Bijbel behandelt en dat op diverse niveaus kan worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is ook dat er zoveel mogelijk visueel materiaal wordt gebruikt.

Zondagsschool 1

(basisschool groep 1 en 2)
Zodra een kind 4 jaar geworden is, mag het instromen in zondagsschool 1. Iedere zondag komen de kinderen bij elkaar om te zingen, te bidden, te luisteren naar een Bijbelverhaal en een werkje te maken. Deze zondagsschool draait, in tegenstelling tot de andere zondagsscholen en de Bijbelklas, ook door in de zomervakantie.

Zondagsschool 2

(basisschool groep 3,4 en 5)
Aan het begin van het seizoen wordt gekeken hoe groot deze groep wordt en als het nodig is, wordt zij opgesplitst in twee groepen.

Zondagsschool

(basisschool groep 6 en 7)

Bijbelklas

(basisschool groep 8 en 1e klas middelbaar onderwijs)
De jongeren van de Bijbelklas blijven in de morgendienst tot aan de prediking en gaan dan naar hun eigen lokaal. De eerste zondag van elke maand blijven ze helemaal in de morgendienst.

Bijbelstudies voor jongeren

Iedere woensdagavond, m.u.v. de schoolvakanties zijn er Bijbelstudies voor jongeren vanaf 12 jaar. De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie, thee en limonade en er is tijd om even bij te praten. Om 19.45 uur gaan we zingen met elkaar en aansluitend is er de Bijbelstudie tot 21.00 uur.

De jongeren worden opgesplitst in drie groepen, de 12- 15 jarigen, de 15-18 jarigen en de 18+ groep. Op deze manier willen we de jongeren stimuleren om hun geloof gestalte te geven en hun gaven en talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Deze studies zijn ook voor jongeren van buiten de gemeente toegankelijk.