logo

Diensten van de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn

Elke zondag 10:00 uur en 18:30 uur (tenzij anders vermeld).

De bidstond

Iedere zondag van 9:25 uur tot 9:45 uur is er voorafgaand aan de morgendienst gelegenheid om aan de bidstond deel te nemen.

De diensten

De kerkdiensten van de baptisten onderscheiden zich niet door bijzondere elementen in de diensten. Kermerkend is wel de betrokkenheid van de leden op elkaar. In deze tijd waarin mensen vereenzamen, willen wij juist de onderlinge verbondenheid door ons geloof in de Here Jezus gestalte geven. Wij hebben niet een ander geloof dan andere kerken. Wij moedigen onze leden wel aan tot een levend en praktiserend geloofsleven.
Opvallend is de warmte, de liefde en het onderlinge contact, die in de kerkdiensten openbaar worden. Opvallend is ook, dat er niet alleen leden van de eigen gemeente in deze diensten komen, maar ook altijd een groot aantal niet-leden. Wij stellen het bijzonder op prijs ook u in onze zondagmorgendienst te mogen begroeten en verwelkomen. Wij hopen dat u zich “thuis” zult voelen. Toch zullen wij niet meteen proberen u aan ons te binden. Wij willen dat u weet en voelt dat u hier helemaal vrij en welkom bent, ongeacht of u vaker komt.

De morgendienst

Hebt u kinderen bij u?

Als u kinderen bij u hebt, denk er dan aan, dat er tijdens de dienst een crêche is voor de kleinste kinderen. Er zijn zondagsscholen voor de leeftijd van 4 tot 11 jaar. In de hal staan mensen die u kunnen vertellen in welk lokaal de kinderen van iedere leeftijd zitten. Er is ook een Bijbelklas voor jongeren van 12 en 13 jaar (behalve de eerste zondag van de maand). Deze jongeren maken het eerste deel van de dienst mee en gaan daarna met elkaar naar hun eigen lokaal. Tijdens bijzondere feestdagen, Pasen, Pinksteren, Maranathazondag en Kerst is er géén zondagsschool en bijbelklas.

De gang van zaken in de morgendienst

Voordat de dienst begint zal er een lied gezongen worden. Hierna mag iedereen in een eigen gebed, een “stil” gebed deze dienst aan de Heer opdragen en voor zichzelf en voor alle anderen een zegen van God vragen.
In deze dienst zullen door de voorganger enkele liederen opgegeven worden. Wij hebben een eigen bundel: "Overwinning". In deze bundel vindt u een verzameling liederen uit allerlei andere liederenbundels. De liederenbundels bevinden zich in de kast direct naast de ingang van de kerkzaal.

Het eerste gebed zal door één van de ouderlingen gebeden worden.

Het avondmaal

Met uitzondering van Pasen, Pinksteren, Kerst en de Maranatha zondag zal tijdens de morgendienst het avondmaal gevierd worden. Aan het avondmaal mag ieder deelnemen die zijn geloof en vertrouwen in de Here Jezus gesteld heeft en weet, dat de Here Jezus zijn Heiland en Heer is.
Als het brood uitgedeeld wordt, wachten wij op elkaar. Pas als iedereen het brood heeft, worden de inzettingswoorden uitgesproken. Vervolgens eten wij allen gelijktijdig. De wijn wordt uitgereikt in kleine bekertjes. Ook hierbij wachten wij met drinken, totdat iedereen heeft. Dan worden de inzettingswoorden uitgesproken en drinken wij gelijktijdig. Als u geen vrijmoedigheid hebt om deel te nemen aan de viering van het avondmaal, geeft u dan de broodschaal en de wijnschaal door aan degene die naast u zit.

Bij de inzettingswoorden van het brood en de wijn heffen wij het brood en de beker omhoog. Het gaat immers juist om het brood en de beker die wij op dat moment in onze eigen hand hebben. Daarom heffen wij brood en wijn omhoog en kijken ernaar.

Na de viering van het avondmaal is er gelegenheid om in een kort persoonlijk gebed de Heer te danken voor het offer dat Hij gebracht heeft. Ieder die op deze wijze de Heer zijn dank wil brengen, mag dit hardop doen.

Tenslotte worden de lege bekertjes opgehaald. De organist speelt nu een toepasselijk lied en wij zijn stil.

Na de morgendienst

Elke zondag is er de gelegenheid om na de ochtenddienst een kopje koffie met elkaar te drinken. Wij doen dit in de zaal tegenover de deur van de kerkzaal. Wij nodigen u hartelijk uit om een kopje koffie met ons te drinken. Misschien vindt u het fijn om met iemand te praten. Misschien wilt u alleen even rustig zitten, ook dat mag.

De avonddienst

De avonddienst draagt de prediking vaak het karakter van een bijbelstudie. Opmerkelijk is het dat zowel in de morgendienst als in de avonddienst veel jongeren de dienst bezoeken.

Hebt u kinderen?

Kinderen zijn in onze avonddiensten ook van harte welkom. De prediking is in "gewoon Nederlands", zodat ook zij veel kunnen begrijpen en niet zoveel moeite zullen hebben om te luisteren. Soms zingen wij ook wat speciale jeugdliederen.

De gang van zaken in de avonddienst

Ook in de avonddienst wordt gezongen uit de zangbundel "Overwinning". Deze bundels liggen in de kast naast de ingang van de kerkzaal.
Meestal worden deze liederen onder begeleiding van een combo gezongen.
In de prediking wordt zowel aandacht besteed aan hen die de Here Jezus kennen, als aan hen die Hem graag willen leren kennen of beter leren kennen. De prediking is daarom zowel geloofsopbouwend, Bijbelkennis vermeerderend als evangeliserend. Wij willen graag de volle rijkdom en heerlijkheid van God en de Here Jezus, ja van de hele Bijbel aan het licht laten komen. Daarom hebben de meeste aanwezigen een Bijbel bij zich om de genoemde teksten en schriftgedeelten mee te lezen en in hun eigen Bijbel op te zoeken. Soms maken zij ook een aantekening van wat gezegd wordt.

Na de dienst

Soms komen wij na een bijzondere dienst - als regel is dat een doopdienst - met hen die dit willen nog een poosje in de zaal tegenover de ingang van de kerkzaal bij elkaar om wat fijne enthousiaste liederen te zingen, wat met elkaar te praten en samen koffie te drinken. Zo'n bijeenkomst duurt meestal korter dan een half uur. Wie eerder weg wil, kan echter zonder problemen opstappen. Niemand neemt je dit kwalijk. Wie hier helemaal niet bij kan zijn, gaat gewoon naar huis.

Wilt u nog iets weten?

Hebt u vragen?

E-mail

Als u vragen heeft terwijl u een van onze diensten bezoekt....
Voor en na de dienst staan er mensen in de hal die graag uw vragen beantwoorden. Na afloop van de dienst staat de voorganger of één van de ouderlingen aan de uitgang. Ook aan hem kunt u uw vragen kwijt. Hebt u tijdens de dienst een vraag over de dienst? Stel hem dan even zachtjes aan degene die naast u zit.

Voorzieningen
Slechthorenden

In de Triomfatorkapel is een goedgekeurde ringleiding aanwezig.

Mindervaliden

De begane grond van het gebouw is rolstoel toegankelijk. Er is een invaliden toilet aanwezig.

Vervoer

Heeft u geen vervoer? Als u onze diensten zou willen bezoeken, maar niet over vervoer beschikt, kunt u contact opnamen. In overleg kunnen we dan kijken of we voor vervoer kunnen zorgen.