logo

Informatie over Baptisten gemeenten

In 1995 was het honderdvijftig jaar geleden dat de eerste Baptisten gemeente in ons land gesticht werd.
In Engeland en Amerika zijn er al meer dan 350 jaar Baptisten gemeenten.

Samen vertegenwoordigen zij zon 15.000 volwassen leden. In Nederland behoren de Baptisten tot de kleinere kerken. Wereldwijd gezien nemen zij echter een vooraanstaande plaats in als één van de grootste protestantse kerkgenootschappen met meer dan 30 miljoen leden.

Bekende predikanten zijn bijvoorbeeld Spurgeon en Billy Graham.

Wat zijn Baptisten?

Baptisten zijn christenen bij wie iets opvalt betreffende de geloofsbeleving, de doop en de gemeente. Hun naam hebben zij te danken aan het Griekse woord Baptizoo, een woord dat in de Bijbel steeds gebruikt wordt als er over de doop gesproken wordt. De Christelijke Encyclopedie vertelt over het ontstaan van de Baptisten gemeenten: "Mede door de kinderdoop was de kerk in diep verval gekomen, daar ieder maar in haar werd opgenomen, zonder dat vast stond, of de gedoopte werkelijk geloofde. Alleen door de volwassendoop kan de kring der gemeente heilig worden gehouden".

Baptisten geloven in de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, dat het richtsnoer voor leer en leven moet zijn. Zij belijden de Here Jezus, de Zoon van God, de redder der wereld als hun Verlosser te hebben aanvaard. Op belijdenis van hun geloof zijn zij gedoopt. De doop geschiedt, zoals het Griekse woord Baptizoo ook betekent en zoals in de begintijd van het christendom ook geschiedde, door onderdompeling. Er worden dus geen baby's door besprenkeling gedoopt. Alleen door onderdompeling kan zichtbaar gemaakt worden wat de doop bedoelt te laten zien, nl. dat de gedoopte met Christus gestorven en begraven is en met Hem is opgestaan tot een nieuw leven.

Baptisten onderscheiden zich niet van andere protestantse kerkgenootschappen door bijzondere leerstellingen. Die zijn er niet. Zij zijn uitgesproken rechtzinnig in hun geloof in de Here Jezus. Zij menen, dat de oproep aan de mensen om tot bekering te komen en met God verzoend te worden, nog altijd geldig is, ook voor hun eigen kinderen.

Slechts zij die hun leven in de handen van de Here Jezus hebben overgegeven worden gedoopt en worden lid van de gemeente. De gemeente bestaat dan ook uit mensen, die allen een beslissing genomen hebben om de Here Jezus als Heiland en Heer in hun leven te aanvaarden. Zij zijn overtuigd van het feit, dat God ook hun Vader is, hen liefheeft en voor hen zorgt.