logo

Activiteiten

Binnen de Baptistengemeente van Alphen aan den Rijn worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder een indruk van een aantal van deze activiteiten.

Bijbelstudieavonden

In de wintermaanden worden weer bijbelstudieavonden georganiseerd. De avonden, zijn vrij toegankelijk voor iedere belangstellende. De aanvang is steeds om 20:00 uur. Vanaf 19:45 uur staan koffie en thee gereed.

De "Overdagkring"

De overdagkring is een groep mensen van onze gemeente, die regelmatig bijeenkomt. Zowel de leden en zij, die onder de pastorale zorg vallen, als de vrienden van de gemeente kunnen zich opgeven voor de bijeenkomsten. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om eens een ochtend mee te maken.

Een kring komt eenmaal per maand bijeen om samen te spreken over het woord van God, om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken van geloof en leven, om elkaar te steunen, op te bouwen in het geloof en te bemoedigen; waar nodig terecht te wijzen en zo de gemeenschap met God en met elkaar te beleven. Op zo'n bijeenkomst wordt na een kopje koffie of thee een inleiding gegeven over het onderwerp. Daarna wordt daar aan de hand van een aantal vragen verder over doorgepraat. Ook na afloop van het onderwerp is er nog verdere gelegenheid voor onderling contact.

De kringbijeenkomsten hebben als doel de deelnemers te laten groeien in geloof en in geloofgemeenschap. Als tegenhanger van het individualisme in de wereld met als gevolg 'vereenzaming', wil de kring geloofsopbouw, saamhorigheid, vertrouwen en persoonlijke aandacht voor en naar elkaar bieden. Bij het ouder worden ervaren velen en ook christenen dat men eenzamer wordt.

De kring komt bijeen in de Triomfatorkapel. Vanaf 10 voor 10 staat de koffie of thee voor u klaar, we starten om 10:00 uur en sluiten af om 11:45 uur.

Vrouwenmorgen

Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand hebben we een vrouwenkoffieochtend. We luisteren dan met elkaar naar een onderwerp, dat als doel heeft ons geloof op te bouwen. Het begint om half 10, en vanaf 9 uur staat de koffie en de thee al klaar. Na de lezing behandelen we in kleine groepjes de vragen n.a.v het onderwerp. Om ca. half 12 gaan we weer naar huis.

Eén keer per jaar hebben we een vrouwendag. 's Morgens een lezing, dan lunchen we met elkaar, en 's middags een gezellige ontspanning. Zo krijgen we als zusters een fijne band met elkaar.

Ouderenwerk

Onze ouderen in de gemeente worden 1x per maand bezocht door de bezoekdames. Het doel van het ouderenwerk is om hen zoveel mogelijk bij het wel en wee van de gemeente betrokken te houden. Verder verzorgen we het Kerstfeest, en een paar keer per jaar een gezellige middag.

Commissie van Beheer (CvB)

De raad der Baptistengemeente te Alphen aan den Rijn is onder meer belast met het beheer over en het onderhoud van de eigendommen van de gemeente. Beheer en onderhoud van ons gebouw, evenals onderhoud van de pastorie, zijn door de raad gedelegeerd aan de Commissie van Beheer.

Voor de verhuur van de zalen is de coördinator zalenverhuur het aanspreekpunt. Tevens zorgt hij voor de administratieve en praktische zaken rondom de verhuur. Hij delegeert een deel van zijn taken aan gemeenteleden die ingezet worden bij de dienstverlening tijdens de verhuur.

Voor verdere informatie over zaalverhuur: Klik hier voor meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie over het werk van de Commissie van Beheer dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie. Klik hier voor informatie adres

Zendings en Evangelisatie Commissie (ZEC)

Doel van de commissie:
Het is het doel van de commissie om activiteiten te ontplooien, te stimuleren en te ondersteunen, die in, vanuit en namens de gemeente plaats kunnen vinden ter verdere verbreiding van het Evangelie en ter ondersteuning van zendingsactiviteiten in binnen- en buitenland.

Zending

Vanuit de gemeente zijn diverse mensen uitgegaan om elders werkzaam te zijn en het het evangelie door te geven.

Henk en Trijnie van Dorp

Henk en Trijnie van Dorp hebben 3 kinderen. Zij studeerden beiden op de Evangelische Bijbelschool te Doorn (nu: Veenendaal) waar ze ook elkaar leerden kennen. Henk is sinds 1984 in België en samen zijn ze (getrouwd) sinds 1986 werkzaam in België als zendelingen bij de Belgische Evangelische Zending (website: www.bez.be).

Na een eerste oriënterend jaar zijn zij sinds 1985 betrokken geraakt bij het gemeentestichtend werk in Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen). Zijn taken daar liggen vooral in: leiding geven, onderwijs en evangelisatie. De gemeente Geraardsbergen groeide door de jaren uit van 7 mensen bij de start in 1981 tot ongeveer 150-200 mensen nu. Zie verder website: http://www.levensbron.be

Sinds 1995 mochten Henk en Trijnie samen met anderen de eerste stappen zetten tot de start van een nieuwe "dochter-gemeente" in Brakel (10 km. westelijk van Geraardsbergen). Sinds september 2001 zijn ze daar nu volledig bij betrokken en hebben ze daar nu ook wekelijkse zondagdiensten (ongeveer 25-30 personen). Zie verder website: http://www.evangelischechristenenbrakel.be